Retai gyvenamų kaimo teritorijų gyventojų ir gyvenviečių raida Labanoro seniūnijos pavyzdžiu

Jolanta Butkutė

Santrauka


Straipsnį sudaro trys dalys, kuriose analizuojama retai apgyvendintos Labanoro seniūnijos teritorijos, šios teritorijos apgyvendinimo pokyčiai, pateikiamos ateities perspektyvos. Pirmoje dalyje nagrinėjama seniūnijos teritorijos, gyventojų skaičiaus pokyčiai, nurodant priežastis, atsiradusios problemos analizuojamame regione. Antroje dalyje gvildenama Labanoro seniūnijos tinklo raida, teritorijos kaitos priežastys. Trečioje straipsnio dalyje pateikiamos Labanoro seniūnijos ateities perspektyvos, atsižvelgiant į teritoriją ir gyventojų populiaciją.

Reikšminiai žodžiai: kaimo gyventojai, teritorinė kaita, gyventojų ir gyvenviečių raida, ateities perspektyva.


Visas tekstas:

PDF