Moksleivių erdvinio mąstymo ir kartografinių ženklų suvokimo ypatumai

Linas Bevainis

Santrauka


Edukacijoje, kaip ir kitose srityse, plačiai plinta vizualizacija. Naujai žiūrima į tradicinius ugdymo proceso dalyvius ir priemones. Tyrimais įrodyta, kad kartografinės informacijos suvokimas labai glaudžiai susijęs su mokinių erdvinio mąstymo išsivystymu ir intelekto lygiu.

Straipsnio autorius, pasitelkęs į pagalbą skirtingų klasių moksleivius, atliko tyrimą, kuris leido įvertinti jų gebėjimą skaityti žemėlapius ir orientuotis vietovėje.

Atliktas tyrimas padėjo nustatyti, į kokius kartografinius žemėlapio elementus pirmiausiai atkreipia dėmesį skirtingų amžiaus grupių vaikai, bandydami nustatyti vietovėje matomo objekto vietą žemėlapyje. Pagal skirtingų klasių moksleivių gebėjimą erdviškai mąstyti išsiaiškintas būtinų kartografinių elementų poreikis žemėlapyje, atsižvelgiant į moksleivių amžių.

Reikšminiai žodžiai: erdvinis mąstymas, GPS, žemėlapiai.


Visas tekstas:

PDF