Kartografinių ženklų standartizacijos problemos Lietuvos mokyklinėje kartografinėje produkcijoje

Inga Žalalienė

Santrauka


Straipsnį sudaro įvadas, keturios dalys bei išvados ir rekomendacijos. Darbe nagrinėjamos kartografinių ženklų, naudojamų Lietuvos mokykliniuose geografijos ir istorijos atlasuose, standartizacijos problemos. Pirmojoje ir antrojoje dalyse Standartizacijos ir standarto samprata bei Standartizacijos ir standarto samprata kartografijoje trumpai supažindinama su šiomis sąvokomis apskritai ir kartografijoje. Trečiojoje dalyje išskiriami ir apibūdinami kartografinių ženklų standartizacijos lygmenys. Paskutiniojoje – ketvirtojoje dalyje Standartizacijos problemos edukaciniuose kartografiniuose leidiniuose rašoma apie kartografinių ženklų, naudojamų geografijos ir istorijos atlasuose, standartizacijos poreikį, būtinybę bei galimybes. Taip pat išskiriami teigiami ir neigiami rezultatai, reglamentavus kartografinius ženklus.

Reikšminiai žodžiai: mokyklinė kartografija, žemėlapis, kartografiniai ženklai, standartizacija.


Visas tekstas:

PDF