Tiesioginės užsienio investicijos Vilniaus ir Kauno apskrityse 2000–2013 metais

Linas Bielickas, Izolda Ona Bražukienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama teritorinė tiesioginių užsienio investicijų sklaida Vilniaus ir Kauno apskrityse 2000–2013 m., jų pritraukimo priežastys, investicijų iš užsienio pritraukę ūkio sektoriai ir šalys investuotojos. Rengiant straipsnį remtasi Statistikos departamento pateiktais 2000–2013 m. tiesioginių užsienio investicijų duomenimis, pagal kuriuos apskaičiuoti užsienio investicijų pritraukimo Vilniaus ir Kauno apskričių savivaldybėse kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Panaudojant kokybinius rodiklius, kurie rodo tiesioginių užsienio investicijų poveikį ūkio vystymuisi vietos (savivaldybės) lygmeniu, atlikta palyginamoji analizė. Pagal kiekybinius ir kokybinius užsienio investicijų pritraukimo rodiklius sudarytos kartoschemos, kuriose išskirtos tiesioginių užsienio investicijų teritorinės struktūros. Atlikta teritorinė tiesioginių užsienio investicijų Vilniaus ir Kauno apskričių savivaldybėse analizė parodė didelius regioninius skirtumus. Tyrimo metu nustatytos socialinės ir ekonominės tiesioginių užsienio investicijų teritorinės sklaidos netolygumo priežastys.

Reikšminiai žodžiai: tiesioginės užsienio investicijos, ūkio sektoriai, Vilniaus ir Kauno apskritys, savivaldybės.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2016.5


Visas tekstas:

PDF