Lenkijos kaimo bendruomenių (gminų) finansinių investicijų į aplinkos apsaugą teritorinė įvairovė

Marcin Hyski

Santrauka


Šiame straipsnyje siekiama apžvelgti ir įvertinti Lenkijos kaimo bendruomenių finansinę investiciją į aplinkos apsaugą. Ypatingas dėmesys skiriamas kaimo bendruomenių įvairiose Lenkijos provincijose finansavimui iš biudžeto. Investicijos į aplinkos apsaugą yra finansuojamos iš įvairių šaltinių. Beveik pusę išlaidų sudaro ilgalaikio turto mokesčiai už aplinkos apsaugą. Bendruomenių išlaidos aplinkos apsaugai iš biudžeto sudaro tik nedidelę dalį.

Kaimo bendruomenės Lenkijos valsčiuose sudaro 63,8 proc. Aplinkos apsaugos investicijoms jos skiria 30 proc. savo išlaidų. Aplinkos apsauga yra svarbus vietos politikos tikslas. Tarp prioritetų išlaidos aplinkos apsaugai yra po investicijų žemės ūkui, visuomenės saugumui ir priešgaisrinės apsaugos. Didžiausios investicijos aplinkos apsaugai 2014 m. buvo skirtos Malopolskės ir Mazovijos provincijose – iki 15 proc. bendruomenės išlaidų. Išlaidos aplinkos apsaugai pagal teritorijas Lenkijoje pasiskirsto nevienodai. Pavyzdžiui, investicijos į nuotekų tvarkymą trijose provincijose (Malopolskės, Slaskės ir Mazovijos) sudaro trečdalį visos Lenkijos nuotekų sistemos ilgio.

Reikšminai žodžiai: investicijos į aplinkos apsaugą, kaimo bendruomenės, savivaldos išlaidos.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2016.6


Visas tekstas:

PDF (English)