Geografijos mokytojų požiūris į virtualių mokymo(si) aplinkų taikymą ugdymo procese

Marina Radčenko

Santrauka


Straipsnį sudaro dvi pagrindinės dalys, kuriose yra atskleidžiami tyrimo, skirto nustatyti geografijos mokytojų (toliau – mokytojų) požiūrį į virtualios mokymo(si) aplinkos (toliau – VMA) taikymą geografijos ugdymo procese, rezultatai. Pirmoji straipsnio dalis yra skirta nustatyti mokytojų, naudojančių VMA, požiūrį į VMA taikymą geografijos ugdymo procese. Šioje dalyje yra akcentuojama, kodėl mokytojai pradėjo naudoti VMA ir kokius rezultatus pasiekė. Antroji straipsnio dalis yra skirta išryškinti mokytojų, nenaudojančių VMA, požiūrį į šią aplinką, akcentuojant priežastis, kurios paskatintų ją taikyti.

Reikšminiai žodžiai: mokytojų rengimas, nuotolinis mokymas, virtuali mokymosi aplinka.


Visas tekstas:

PDF