Viešbučių verslas pasaulyje: kai kurie jų funkcionavimo aspektai

Dorota Chudy-Hyski, Wojciech Chudy, Valeri Krutikov

Santrauka


Straipsnis skirtas viešbučių verslui pasaulyje, kuris dėl istorinių ir ekonominių pokyčių perauga į tarptautinį viešbučių tinklą. Straipsnio tikslas – atskleisti viešbučių verslo funkcionavimą pasaulio viešbučių sistemos kontekste. Tyrimo problema pateikiama svetingumo istorinės raidos fone, kuri reikšmingai prisidėjo prie tarptautinės viešbučių sistemos plėtros. Straipsnyje pateikiami viešbučių veiklos pasaulyje pavyzdžiai.

Reikšminiai žodžiai: svetingumas, tarptautinė viešbučių sistema.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2016.7


Visas tekstas:

PDF (English)