Tamašiavos mokymo bazės ir jos apylinkių edukacinis potencialas

Marijus Pileckas

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiamas ir įvertinamas Tamašiavos mokymo bazės ir jos apylinkių edukacinis potencialas, tinkamumas geografijos ir kitų specialybių mokomosioms lauko praktikoms atlikti. Pateikiami siūlymai, kaip įvairiau ir intensyviau panaudoti Tamašiavos mokymo bazės teikiamas galimybes.

Reikšminiai žodžiai: Tamašiava, LEU, mokymo bazė, lauko praktika, geografija.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2016.10


Visas tekstas:

PDF