Klaipėdos universiteto absolventų, pasirinkusių geografijos mokytojo, dėstytojo ir mokslininko profesijas, požiūris į studijų programas

Daiva Verkulevičiūtė - Kriukienė, Angelija Bučienė, Dalia Umantaitė -Vaivadienė

Santrauka


Klaipėdos universiteto Visuomeninės geografijos studijų programa skirta rengti specialistus, gebančius spręsti teritorines socialines, urbanistines, ekonomines bei gamtines problemas bei prieštaravimus, kurie Vakarų Lietuvoje yra specifiniai. Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti Klaipėdos universiteto (KU) Socialinės / Visuomeninės geografijos bakalauro ir magistrantūros studijų programų absolventų, pasirinkusių mokytojo, dėstytojo ir mokslininko profesijas, požiūrį į KU suteiktas jiems žinias bei studijų programų kokybę.

Reikšminiai žodžiai: socialinės / visuomeninės geografijos studijos, geografijos mokytojas, dėstytojas, tyrėjas.


Visas tekstas:

PDF