Studentų savarankiškas darbas kaip vienas iš profesinio pasirengimo kokybės veiksnių

Rimantas Kontvainas

Santrauka


Universitetinės studijos yra viena reikšmingiausių švietimo grandžių, darančių didelį poveikį žmogui ir visuomenei. Sparčiai auga ir kinta informacijos kiekis. Iškyla problema, kaip susigaudyti dideliame informacijos sraute, atrinkti tai, kas žmogui reikalinga. Tam yra svarbus kritinis ugdymas, kuris padeda iš gausaus informacijos srauto atrinkti reikalingiausius dalykus. Prioritetiniu universitetinės bendruomenės tikslu tampa studijų kokybės tobulinimas, akcentuojant bendradarbiavimą, komandinį darbą, mokymosi, kritinio mąstymo gebėjimų ugdymo svarbą, nes šie gebėjimai yra esminė tolesnių studijų ir sėkmingos karjeros prielaida. Studijų metu svarbu tam tikros kompetencijos, kurios leistų sėkmingai dirbti. Tam reikia specifinių įgūdžių, kurie padėtų priimti savarankiškus sprendimus.

Vienas iš profesinio pasirengimo kokybės veiksnių yra studentų savarankiškas darbas. Todėl šiame straipsnyje yra analizuojama studentų savarankiško darbo trukmė, darbų atlikimo ir nustatytu laiku gynimo savęs įvertinimas.

Reikšminiai žodžiai: savarankiškas darbas, savęs vertinimas, studijų programa.


Visas tekstas:

PDF