Vol 1 (2013)

Turinys

Straipsniai

Gamtamokslinė edukacija: būklė ir perspektyvos PDF
Algimantas Česnulevičius
Moksleivių erdvinio mąstymo ir kartografinių ženklų suvokimo ypatumai PDF
Linas Bevainis
Kartografinių ženklų standartizacijos problemos Lietuvos mokyklinėje kartografinėje produkcijoje PDF
Inga Žalalienė
Geografinių informacinių sistemų taikymo per geografijos pamokas patirtis PDF
Akvilė Kamarauskaitė, Asta Lapėnienė
Geografijos mokytojų požiūris į virtualių mokymo(si) aplinkų taikymą ugdymo procese PDF
Marina Radčenko
Klaipėdos universiteto absolventų, pasirinkusių geografijos mokytojo, dėstytojo ir mokslininko profesijas, požiūris į studijų programas PDF
Daiva Verkulevičiūtė - Kriukienė, Angelija Bučienė, Dalia Umantaitė -Vaivadienė
Vilniaus universiteto geografijos specialybės studentų įsidarbinimo tyrimas PDF
Dovilė Krupickaitė
Studentų savarankiškas darbas kaip vienas iš profesinio pasirengimo kokybės veiksnių PDF
Rimantas Kontvainas
Modulinis mokymas kaip nauja geografinio ugdymo forma PDF
Šarūnas Gerulaitis
Antrinio gamtos išteklių naudojimo skatinimas PER geografijos pamokas PDF
Olga Titova
Biogeografijos studijos ir pamokos muziejuose PDF
Dalia Prakapienė
Apdirbamoji gamyba Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę PDF
Izolda Ona Bražukienė
Retai gyvenamų kaimo teritorijų gyventojų ir gyvenviečių raida Labanoro seniūnijos pavyzdžiu PDF
Jolanta Butkutė
Akademikas Kazimieras Bieliukas PDF
Justina Pukinskaitė
Humanitarinės geografijos link PDF
Zigmas Kairaitis