Vol 4 (2016)

Turinys

Straipsniai

Vakarų Kuršo aukštumos ir Vakarų žemaičių plynaukštės reljefo epigenetinė transformacija PDF
Salomėja Lukaitė
Lietuvos kaimiško agrarinio kraštovaizdžio ir jų tipų raidos apžvalga PDF
Jolanta Valčiukienė, Virginija Atkocevičienė, Daiva Juknelienė
Biokuras Lietuvos energetikoje: energetinių želdinių ir miško produkcijos geografinė analizė PDF
Vaidas Bondzinskas, Jurgita Mačiulytė
Lietuvos grūdinių kultūrų gavybos teritorinė analizė 2000–2014 metais PDF
Ieva Žvigaitytė, Izolda Ona Bražukienė
Tiesioginės užsienio investicijos Vilniaus ir Kauno apskrityse 2000–2013 metais PDF
Linas Bielickas, Izolda Ona Bražukienė
Lenkijos kaimo bendruomenių (gminų) finansinių investicijų į aplinkos apsaugą teritorinė įvairovė PDF (English)
Marcin Hyski
Viešbučių verslas pasaulyje: kai kurie jų funkcionavimo aspektai PDF (English)
Dorota Chudy-Hyski, Wojciech Chudy, Valeri Krutikov
Informacijos sklaida apie karjeros galimybes geografijos studijų absolventams Lietuvoje ir užsienyje PDF
Daiva Verkulevičiūtė - Kriukienė
Geografiniai duomenys ir informacija apie mokymąsi PDF
Linas Bevainis, Andrius Balčiūnas
Tamašiavos mokymo bazės ir jos apylinkių edukacinis potencialas PDF
Marijus Pileckas
Geografijos brandos egzaminų užduočių struktūros pokyčiai PDF
Virginijus Gerulaitis
Muziejus kaip mokymo(si) aplinka PDF
Jolanta Butkutė
Bendroji ugdymo programa kaip kultūra, semiotinė sistema ir komunikacijos medija PDF
Zigmas Kairaitis