Vol 5 (2017)

Turinys

Straipsniai

Miškingumo kaita Aukštadvario regioninio parko teritorijoje 1893–2015 m. PDF
Marijus Pileckas, Zenonas Gulbinas, Viktorija Karmazaitė
Имитационное моделирование миграций и прогноз численности населения в странах Балтии до 2096 года PDF
Andrey Manakov, Pavel Suvorkov, Saulius Stanaitis
Ekologinio (žaliojo) turizmo potencialo teritorijos Ukmergės rajone PDF
Virginija Atkocevičienė, Jolanta Valčiukienė, Daiva Juknelienė, Neringa Matulionytė
Pojūčių edukacija: kvapų kelionės PDF
Lineta Žilinskaitė, Asta Lapėnienė
Установка цены на туристский продукт PDF
Dorota Chudy - Hyski, Valeri Krutikov
Fizinio aktyvumo „Beskidzka 5“ turizmo klasteryje sąlygos ir galimybės PDF (English)
Wojciech Chudy, Valeri Krutikov
Lenkijos vietos valdžios sporto finansavimas PDF (English)
Marcin Hyski, Valeri Krutikov
Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis PDF
Daiva Verkulevičiūtė - Kriukienė, Angelija Bučienė
Роль учебных практик в подготовке учителей географии PDF
Victoria Andreeva
Lietuvos nacionalinio atlaso taikymo galimybės mokant geografijos PDF
Algimantas Česnulevičius
Mokyklos aplinkos naudojimas ugdant geografijos gebėjimus PDF
Šarūnas Gerulaitis
Švietimo lyderiai ir inovatyvūs mokymo metodai PDF (English)
Paulina Ucieklak - Jeż
Geografijos mokytojų darbo pamokose su sutrikusio intelekto mokiniais patirties tyrimas PDF
Regina Venckienė